Algemene Voorwaarden van Stichting CityBuzz

Laatst bijgewerkt: 23-5-2024

Welkom op de website van Stichting CityBuzz (“wij”, “ons” of “onze”). Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en diensten. Door onze website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1. Doel en Toepasselijkheid

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Stichting CityBuzz en gebruikers van onze website en diensten.

1.2. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Diensten

2.1. Stichting CityBuzz ondersteunt maatschappelijke en culturele evenementen en activiteiten door middel van sponsoring en promotie.

2.2. Wij behouden ons het recht voor om onze diensten op elk moment aan te passen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Gebruikersverplichtingen

3.1. U stemt ermee in onze website en diensten alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3.2. U mag geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of contractuele rechten.

3.3. U stemt ermee in geen schadelijke code, zoals virussen of malware, te uploaden of te verspreiden via onze website.

4. Donaties en Sponsoring

4.1. Alle donaties aan Stichting CityBuzz zijn vrijwillig en worden gebruikt voor de ondersteuning van maatschappelijke en culturele evenementen en activiteiten.

4.2. Sponsoringsovereenkomsten worden afzonderlijk schriftelijk vastgelegd en bevatten specifieke voorwaarden met betrekking tot de rechten en verplichtingen van de sponsor en Stichting CityBuzz.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

5.1. Alle inhoud op onze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, is eigendom van Stichting CityBuzz of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

5.2. U mag deze inhoud niet reproduceren, distribueren, wijzigen, of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting CityBuzz.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

6.1. Stichting CityBuzz is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze website of diensten.

6.2. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar kunnen niet garanderen dat de inhoud van onze website foutloos, volledig of actueel is.

7. Wijzigingen en Beëindiging

7.1. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst. Wij raden u aan deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

7.2. Wij kunnen uw toegang tot onze website en diensten op elk moment beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving, indien u deze Voorwaarden overtreedt.

8. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

8.1. Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze website of diensten zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden? Neem dan contact met ons op via:

  • E-mail: [email protected]
  • Telefoon: +31(0)475 250 007
  • Adres: Schuitenberg 9, 6041 JG Roermond